Meidän koulu muotoilee

100393

Meidän koulu muotoilee -projekti on viidessä järvenpääläisessä koulussa toteutettu joustavien ja toiminnallisten oppimisympäristöjen kehittämisprojekti. Hankkeessa työstettiin koulujen itse valitsemia suunnitteluaiheita yhdessä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Lähtökohtana oli nostaa esiin lasten ja nuorten toiveita ja tarpeita ja toteuttaa niitä muutoksia, joihin he itse halusivat vaikuttaa.

 

Koulua toiminnallisena ja sosiaalisena systeeminä ei ole totuttu näkemään muotoilun kohteena. Meidän koulu muotoilee -kirja näyttää kuitenkin, että muotoilun ja koulun tiet risteävät luontevasti siinä kohtaa karttaa, johon on kirjoitettu yhteissuunnittelu. Tässä suunnittelutavassa hankkeen osallisten tiedot, näkemykset ja taidot järjestetään – ja joskus hämmennetään – siten, että ongelmat ja uudet mahdollisuudet tunnistetaan, hahmotetaan ja ratkaistaan yhdessä.

 

Moniääniselle koulun kehittämiselle on luotava edellytykset ja löydettävä välineet. Yksi tehokas väline on yhteissuunnittelu, joka on luovaa, demokraattista, sitouttavaa, sosiaalista, tavoitteellista ja hauskaa. Yhteissuunnittelu on oppimista.


Kirjan on toimittanut Minna Lumme.€0.00 / pcs


Product added to cart