Marika Tervahartiala Tietämisen viivoilla
Piirros tietäjänä ja piirtäminen tutkimusmetodologiana

100493

Kirja toimitetaan 30.12.2022 alkaen


Piirtäminen on tietämistä, mutta millaista tietämistä? Kuka piirtämisessä tietää, mitä ja miten?

 

Tutkimus lähestyy piirtämistä neljän tutkimusartikkelin näkökulmasta. Niissä piirros nähdään ei vain menetelmänä vaan myös metodologiana. Ihmistutkijan rinnalla tässä väitöskirjassa tutkii, tietää ja piirtää abstrakti entiteetti Piirros. Sen sarjakuvamainen visuaalinen hahmo näyttäytyy lukijalle yli neljässäsadassa viivapiirroksessa.

 

Kirjan vasemmanpuoleiset sivut ovat Piirroksen. Tutkimusteksti, joka haastaa perinteisen väitöskirjan rakenteen ja ulkoisen muodon, kulkee oikeanpuoleisilla sivuilla. Kuvan ja sanan erillisyys ja toisaalta niiden uutta ymmärrystä tuottavat tasa-arvoiset yhteentulemiset ovat työn läpäisevä teema. Pitkäkestoisessa ja piirrosaineistoltaan laajassa tutkimuksessa Piirroksen olennoisuus hahmottuu ja omaehtoinen toimijuus tulee tiet(t)äväksi.

 

Piirtäen tietäminen ja Piirroksen tietäminen purkavat ihmiskeskeistä ajattelua. Ne osoittavat taiteellisen tutkimuksen toisin tietämisen mahdollistuvan Piirroksessa, sen kautta ja avulla.


Kokonaisuus koostuu wire-kirjasta ja kotelosta.Marika Tervahartiala

€42.00 / pcs
pcs

Total: €42.00

€42.00/pcs


Page count
369
ISBN
978-952-64-1048-7
Published
2022

Product added to cart