Sanna Peltonen, Tommi Siljamäki, Miia Lammi Huvia, hyötyä vai työtä?

100181

Raportti on saatavilla PDF-tiedostona. Latauslinkki alla.

Vesistöistä saatavan tiedon kerääminen on ollut pitkälti julkisten organisaatioiden varassa. Vähenevät resurssit kuitenkin vaativat etsimään uudenlaisia tapoja tuottaa vesistötietoa. Eräänä ratkaisuna on esitetty kansalaisten vapaaehtoistyön ja kansalaishavainnoinnin organisoimista ja hyödyntämistä nykyistä tehokkaammin. Jotta vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta voisi tulevaisuudessa olla osa vesistöistä saatavaan tietoon nojaavaa palvelujärjestelmää, tarvitaan lisää ymmärrystä siitä, mikä ihmisiä vapaaehtoiseen vesistötoimintaan motivoi, millaisia kokemuksia heillä toiminnasta on ja millaiset tekijät estävät heidän osallistumistaan toimintaan. Näitä teemoja valotetaan tässä raportissa VETCombo-hankkeessa toteutetun kuluttajakyselyn tulosten kautta.

€0.00 / pcs


Page count
82
ISBN
978-952-60-4679-2
Published
2012
Size (width x height)
0 x 0

Product added to cart