Huvia, hyötyä vai työtä?

100181

Raportti on saatavilla PDF-tiedostona. Latauslinkki alla.

Vesistöistä saatavan tiedon kerääminen on ollut pitkälti julkisten organisaatioiden varassa. Vähenevät resurssit kuitenkin vaativat etsimään uudenlaisia tapoja tuottaa vesistötietoa. Eräänä ratkaisuna on esitetty kansalaisten vapaaehtoistyön ja kansalaishavainnoinnin organisoimista ja hyödyntämistä nykyistä tehokkaammin. Jotta vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta voisi tulevaisuudessa olla osa vesistöistä saatavaan tietoon nojaavaa palvelujärjestelmää, tarvitaan lisää ymmärrystä siitä, mikä ihmisiä vapaaehtoiseen vesistötoimintaan motivoi, millaisia kokemuksia heillä toiminnasta on ja millaiset tekijät estävät heidän osallistumistaan toimintaan. Näitä teemoja valotetaan tässä raportissa VETCombo-hankkeessa toteutetun kuluttajakyselyn tulosten kautta.

€0.00 / pcs
pcs

Total: €0.00

€0.00/pcs

Product is not orderable.


Size (width x height)
0 x 0
Published
2012
ISBN
978-952-60-4679-2
Page count
82
Author
Sanna Peltonen, Tommi Siljamäki, Miia Lammi

Product added to cart