Sanna Peltonen, Janne Pekkala Venealan tuotteiden ja palveluiden visiointi

100171

Kirja on saatavilla PDF-tiedostona. Latauslinkki alla.

Menestystuotteiden ja -palveluiden kehittäminen ja kaupallistaminen edellyttää yrityksiltä aktiivista toimintaympäristön muutosten ja asiakastarpeiden ennakointia. Yritysten on tunnistettava tuote- ja palvelumahdollisuuksia sekä kehitettävä liiketaloudellisesti kestäviä ratkaisuja tunnistettuihin tarpeisiin. Merkittävimmät venealan tuotteiden kehitystä tulevaisuudessa ohjaavat tekijät nousevat veneilijöiden arkipäivässä tapahtuvista muutoksista. Koska veneily kilpailee käyttäjien ajasta muiden harrastusten kanssa, tulee veneilyä tarkastella osana laajempaa kulutuksen ja vapaa-ajan kontekstia. Muutostekijöiden tunnistaminen ja jalostamien tuotekehityksen avulla uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi on yritysten menestymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Wave-projektin tavoitteena on ollut tuottaa tulevaisuuden vene- ja palvelukonsepteja, jotka konkreettisella tasolla havainnollistavat, millaisia venealan tuotteet ja palvelut voisivat olla tiettyjen muutostekijöiden vallitessa.

€0.00 / pcs
pcs

Total: €0.00

€0.00/pcs

Size (width x height)
0 x 0
Published
2011
ISBN
978-952-60-4466-8
Page count
140
Author
Sanna Peltonen, Janne Pekkala

Product added to cart