Matti Pursula Arki ja Murros
Puheita ja kirjoituksia Teknillisestä korkeakoulusta

100401

Vuosituhannen alussa muutokset ravistelivat yliopistomaailmaa ja Teknillistä korkeakoulua sen osana. Kansainvälistyminen pakotti yliopistot nostamaan jatkuvasti tutkimuksen ja opetuksen tasoa ja kilpailemaan opiskelijoista ja niukoista tutkimusresursseista. Arkiseen toimintaan vaikuttivat uudistukset palkkausjärjestelmässä, kustannusseurannassa ja laadunvarmistuksessa. Eurooppalaisia tutkintorakenteita yhdenmukaistanutta Bolognan prosessia seurasi kansallinen yliopistouudistus, jossa Teknillinen korkeakoulu muuttui osaksi säätiöpohjaista Aalto-yliopistoa.

 

Professori Matti Pursula toimi Teknillisen korkeakoulun vararehtorina vuosina 1997–2003, rehtorina 2003–2009 ja Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun johtavana dekaanina vuonna 2010. Hän oli mukana yliopistojen myllerryksessä sekä arjen toimijana että tulevaisuutta radikaalisti muokkaavien muutosten suunnittelijana ja toteuttajana. Tämä puhe- ja kirjoituskokoelma avaa kiinnostavan näkökulman tuon ajan yliopistomaailmaan, niin arkeen kuin juhlaankin.

€25.00 / pcs
pcs

Total: €25.00

€25.00/pcs


Page count
316
ISBN
978-952-60-8125-0
Published
2018
Size (width x height)
176 x 250
Format
softcover, adhesive bound / PDF

Product added to cart