Naukkarinen, Ossi Mihin humanisteja tarvitaan

100207

Mihin humanisteja tarvitaan käsittelee 2000-luvun humanismia suhteessa alan omaan perinteeseen sekä tärkeimpiin vertailukohtiinsa kuten luonnontieteisiin, taiteisiin ja antihumanismiin. Ossi Naukkarinen osoittaa kirjassaan, että humanistisella näkökulmalla on edelleen tärkeä asema koulutuksessa ja julkisessa keskustelussa ja että humanisteilla on tehtäviä, joista muut eivät huolehdi. Humanismia valotetaan sen ihmiskeskeisyyden, kielipainotteisuuden, historiasuuntautuneisuuden sekä niiden perustelutapojen avulla, jotka ovat humanistiselle näkemykselle tyypillisiä. Kirja soveltuu kaikille nykyhumanismin luonnetta pohtiville - sekä alalla jo toimineille että vasta opintojaan aloittaville.

€10.00 / pcs
pcs

Total: €10.00

€10.00/pcs


Published
2012
Page count
137
Size (width x height)
132 x 192
ISBN
978-952-60-4806-2
Format
hardcover, sewn bound

Product added to cart