Tiensuu, Lammi, Dhima, Karinki, Lappi-Ramula, Moghadampour, Aro & Abedi-Lartney Tilan vaikutus luovuuteen innovoinnissa

100184

Raportti on saatavilla PDF-tiedostona. Latauslinkki alla.

Ovet-projektissa tutkittiin fyysisen, sosiaalisen ja virtuaalisen tilan vaikutusta käyttäjien luovuuteen innovaatiotoiminnassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin tilaa laajasta näkökulmasta, jossa otettiin huomioon paitsi fyysinen tila myös viestintäteknologian hyödyntäminen tilassa ja tilan sosiaalinen ulottuvuus, kuten ihmisten käyttäytyminen ja vuorovaikutus tilassa. Projektissa kehitettiin menetelmä käyttäjien tilakokemuksen ja luovuuden arvioimiseen. Tilan vaikutusta käyttäjän luovuuteen tutkittiin simuloimalla innovaatiotoimintaa erilaisissa tilaratkaisuissa. Aalto-yliopiston ja Vaasan yliopiston erillislaitos Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA toteutti OVET-tutkimusprojektin yhteisytössä Aalto-yliopiston Future Home Instituten ja Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa. Kaksivuotinen projekti toteutettiin vuosina 2009-2011 ja sen rahoittajana toimi Tekes. Projektin yhteistyökumppaneita olivat ISKU, ABB ja Humac.

€0.00 / pcs


Page count
127
ISBN
978-952-60-4726-3
Published
2012
Size (width x height)
0 x 0

Product added to cart