Helena Teräväinen Keskusteluja kauneudesta arkkitehtuurissa

100465

Arkkitehti ja tutkija Helena Teräväinen keskuste­lee kauneudesta kymmenen arkkitehdin kanssa.


He kertovat omista tavoitteistaan ja keinois­taan edistää hyvää arkkitehtuuria ja korkea­laatuista ympäristöä. Mutta määrittääkö ta­lous ja kestävyyden vaatimukset kaiken suunnittelutyössä? Jääkö kauneudelle sijaa? Tarvitaanko estetiikkaa edes arkki­tehtuurissa? Kauneudesta puhuvat työkseen suunnittelevat, rakennuksia tilaavat, arkkitehtuurista kirjoittavat sekä tule­via ammattilaisia opettavat arkkitehdit.


Kauneuden ohella heitä puhututtaa moniaistinen tilakokemus, valo, väri, mit­tasuhteet ja yksityiskohdat. Mukana arkkitehdit Asmo Jaaksi, Aino Niskanen, Rainer Mahlamäki, Kaarin Taipale, Anssi Lassila, Jussi Aittoniemi, Jorma Mukala, Matti Heikkinen, Kaisa Sippola ja Teemu Hirvilammi.

€35.00 / pcs
pcs

Total: €35.00

€35.00/pcs

ISBN
978-952-64-0433-2
Published
2021

Product added to cart