S. Carlson & R. Hari (eds.) Aivoaakkoset

100463

Haluatko tietää miten ihmisen aivot ja mieli toimivat?
 
Aivotutkimusta motivoi ihmisen uteliaisuus itseään ja toimintaansa kohtaan, mutta myös halu lieventää aivosairauksien aiheuttamaa kärsimystä. Tässä kirjassa eri alojen neurotieteilijät tarjoavat yleistajuisesti ajankohtaista tietoa ihmisaivojen toimintaperiaatteista.
Nykyisillä tutkimusmenetelmillä aivoista saadaan tarkkaa tietoa ihmiseen kajoamatta. Aivot ovat hierarkkisesti järjestäytynyt hermoverkosto, joka on evoluutiossa kehittynyt ennustamaan tulevaisuutta, ei niinkään prosessoimaan ulkomaailman ärsykkeitä mahdollisimman tarkasti.
Aivot muovautuvat koko elämän ajan vuorovaikutuksessa ympäristön ja muiden ihmisten kanssa. Vaikka terveillä aivoilla on keskeinen rooli hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta, ihmisen käyttäytymistä tulee tarkastella kokonaisvaltaisemmin. Tässä asioiden suhteuttamisessa auttaa perustieto omasta keskusprosessorista, todellisestä pääomastamme.
Runsaasti kuvitettu kirja on tarkoitettu yleistajuiseksi tietolähteeksi ja ajatusten herättäjäksi kaikille aivoista kiinnostuneille.

Synnöve Carlson, LKT, on neurotieteilijä, emeritaprofessori ja senior advisor Aalto-yliopistossa. Hän on taustaltaan lääkäri ja fysiologian professori. Carlsonin tutkimuskohteita ovat aivojen muovautuvuus sekä tarkkaavaisuus- ja muistimekanismit. Parhaillaan hän tutkii ennenaikaisina syntyneiden lasten aivojen rakenteen ja toiminnan kognitiivisen kehityksen erityispiirteitä.
 
Riitta Hari, LKT, on neurotieteilijä, tieteen akateemikko ja Aalto-yliopiston systeemisen neurotieteen ja aivokuvantamisen emeritaprofessori, taustaltaan kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri. Harin tutkimuskohteita ovat ihmisaivojen dynamiikka ja sosiaalisen vuorovaikutuksen aivomekanismit luonnonmukaisissa tilanteissa. Nykyään Hari yrittää madaltaa neurotieteen ja taiteen välisiä raja-aitoja.

€38.00 / pcs
pcs

Total: €38.00

€38.00/pcsPage count
304
ISBN
978-952-64-0394-6
Published
2021
Size (width x height)
176 x 250
Format
softcover, adhesive bound
Printing
colour illustrations

Product added to cart