Arja Karhumaa Epä/igenesis
Tekstin muotoilu uusmateriaalisena kirjoitta/umisena. Tutkielma Y

100457

Epä/igenesis on kaksiosainen, typografisen tekstin muotoilua käsittelevä taiteellinen väitöskirjaprojekti.

Se on juuttuneita lohkareita irrotteleva ja suuria muutoksia hahmotteleva kokeellinen, esseenomainen ja tekemiseen perustuva tutkielma, joka purkaa graafisen suunnittelun suhdetta kieleen. 

 

Tekstin muotoilijan tieto lomittuu siinä uusmaterialistiseen ajatteluun, sosiologiseen mielikuvitukseen, kielen, kirjallisuuden, median ja kuvan tutkimukseen sekä multimodaaliseen tutkimukseen. 

 

Graafinen suunnittelija Arja Karhumaa haastaa vanhentuvat käsitykset sisällön ja muodon kahtiajaosta, taiteen, kirjoittamisen ja muotoilun alkuperästä ja tekijyyksistä sekä tekstin lineaarisuudesta. 

 

Epä/igenesis todistaa, ettei typografinen teksti ole pelkkää kieltä eikä pelkkää muotoa, vaan tapahtuma, joka vaikuttaa julkiseen ja jaettuun maailmaan monin eri tavoin. Nykytiedon valossa hahmottuu täysin uutta tekstin ”visuaalista epistemologiaa” eli näkemys siitä, kuinka tekstin muotoilu tuottaa kieleen ja kirjoitukseen aivan omanlaistaan materiaalista tietoa.

 

€20.00 / pcs
pcs

Total: €20.00

€20.00/pcs


ISBN
978-952-64-0338-0
Published
2021

Product added to cart