Finding One's Own Way in Design Kosonen, Krista Reflections on Narrative Professional Identity

35,00 €
kpl

Miten muotoilija löytää oman tiensä luovalla alalla? Kososen väitöskirja havainnollistaa, mitkä kokemukset ovat merkityksellisiä ja miten muotoilijan ammatti-identiteetti rakentuu. Tutkimus pohjautuu muotoilijoiden ja opiskelijoiden kokemuksiin ja tarinoihin oman tiensä etsimisestä. Nämä tarinat näyttävät, miten oman tie rakentuu erilaisten uskomusten, esteiden, onnistumisten, käännekohtien ja luovien kriisien kautta.

  • ISBN: 978-952-60-7945-5
  • Julkaisuajankohta/vuosi: 2018