Visuaalisen kulttuurin monilukukirja Räsänen, Marjo

38,00 €
kpl

Visuaalisen kulttuurin monilukukirja esittelee keskeisiä visuaalisen kulttuurin tulkintaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia suuntauksia. Uusi tärkeä näkökulma on kulttuurisen moninaisuuden painottaminen osana visuaalisen kulttuurin lukutaitoja. Uutta on myös taideperustaisten menetelmien hyödyntäminen sosiosemioottisen luennan rinnalla. Monilukumallissa visuaalista kulttuuria lähestytään multimodaalisesti erilaisten todellisuuden tutkimisen ja esittämisen tapojen avulla.

Visuaalisen kulttuurin monilukukirja jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa lähestytään kuvataiteen opetusta osana kulttuurikasvatusta. Visuaalisen kulttuurin monilukumalli kytketään kokonaisvaltaiseen taidepedagogiikkaan, kulttuuriseen moninaisuuteen ja monilukutaitoihin.

Teoksen toisessa osassa kuvatulkintaa tarkastellaan identiteettityönä. Siinä selvitetään monilukutaidon kolmen osa-alueen – kuvanlukutaito, medialukutaito, ympäristönlukutaito – tutkimuksellisia lähtökohtia. Teoreettisten näkökulmien lisäksi kirja esittelee kuvatulkinnan käytäntöjä, joissa painottuu jo olemassa olevien kuvien intertekstuaalinen muuntaminen, narratiivisuus sekä moniaistisuus ja taiteidenvälisyys.

  • ISBN: 978-952-60-6128-3
  • Julkaisuajankohta/vuosi: 2015
  • Sivumäärä: 415
  • Koko (leveys x korkeus): 175 x 215
  • Sidosasu: pehmeäkantinen, lankasidottu
  • Värillisyys: nelivärikuvitus