Arnkil, Harald Värit havaintojen maailmassa

100073

The book is currently out of print. The book will be again available in 2021.

Kirja on tarkoitettu värin perusoppikirjaksi kuvataiteen, graafisen suunnittelun, muotoilun, arkkitehtuurin ja muiden visuaalisten alojen ammatillisiin opintoihin.

Sisältö on syntynyt Harald Arnkilin kahden vuosikymmenen aikana kertyneestä kokemuksesta väriopettajana Taideteollisessa korkeakoulussa, jossa kaikki visuaaliset taiteen ja muotoilun alat ovat tavalla tai toisella edustettuina.

Värikokemusten sanoiksi pukeminen on vaikea tehtävä; värit ovat jollain tavoin esiverbaalinen, tietoisuuden ohi suoraan psyyken sisimpään vaikuttava ilmiö. Opettamiseen, opiskeluun ja ammatilliseen työhön kuitenkin kuuluu myös visuaalisten kokemusten muuttaminen sanoiksi.

Kirjassa paneudutaan erityisellä huolellisuudella terminologiaan ja käsitteiden selventämiseen. Teoksessa oleva sanasto auttaa osaltaan selventämään värisanojen ja termien vakiintuneita merkityksiä. Väriä on varhaisista ajoista tutkittu hyvin monesta näkökulmasta ja monessa tarkoituksessa, joista suinkaan kaikki eivät liity kuvien tai esineiden luovaan tarkasteluun tai tuottamiseen. Myös tiede on kauan ollut kiinnostunut väristä, ja väritutkimuksessa tieteen ja taiteen polut ovat risteytyneet vuosisatojen varrella lukemattomia kertoja. Kaikkia visuaalisia aloja ja ilmaisumuotoja yhdistää juuri niiden visualisuus, se että ne toteutuvat pitkälti ihmisen näköaistin ehdoilla. Siksi tämän kirjan näkökulma on värien havaitsemissa ja värihavainnon lainalaisuuksissa.

The book is also available in English Colours in the Visual World

€48.00 / pcs

Printing
colour illustrations
Published
2008
ISBN
978-951-558-237-9
Page count
288
Size (width x height)
210 x 240
Format
softcover, sewn bound

Product added to cart