Suominen, Anniina (toim.) Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella
avauksia, suuntia, mahdollisuuksia

100321

This book is edited by Anniina Suominen

Millä tavoin ympäristöhuoli ja eettinen yhteisöllisyys ilmenee taidekasvattajien, taiteilijoiden ja tutkijoiden ajattelussa ja toiminnassa? Kuinka taide ja taidekasvatus voivat vahvistaa kulttuurin kestävyyttä ja edistää tasa-arvon toteutumista yhteiskunnassa?

Kirja käsittelee taidetta ja taidekasvatusta suhteessa inhimilliseen ympäristökokemukseen. Erilaisia tekstejä yhdistää osallistava, voimauttava ja aktivismiin orientoitunut pedagoginen asenne, joka haastaa totuttuja asenteita ja käytäntöjä. Artikkelit rakentavat historiallista ja pedagogista perustaa ja ehdottavat avauksia taidekasvatukselle, joka pyrkii edistämään ekososiaalista demokraattisuutta.

€0.00 / pcs


Page count
250
ISBN
978-952-60-6751-3
Published
2016
Size (width x height)
170 x 240
Format
softcover with flaps, adhesive bound / PDF
Printing
colour illustrations

Product added to cart