Takala, Päivi Äänen tunto

100268

Päivi Takalan väitöstutkimus Äänen tunto haastaa elokuvan tekijöitä ja kokijoita pohtimaan elokuvaäänen merkitystä uudella tavalla. Takala esittää, että perinteinen tapa kuvata ääntä tunteisiin vetoavana tai alitajuisena elementtinä ei tee oikeutta tavalle, jolla elokuvan ääni osallistuu merkitysten muodostumiseen elokuvakokemuksessa.

Päivi Takala ehdottaa elokuvan käsittämistä tuntoisena ja kokonaisvaltaisena kokemuksena. Hän tuo keskusteluun tuntoisuuden käsitteen, jonka mukaan ihmisen perusymmärrys on pohjimmiltaan ja perusteiltaan tuntoista, ja merkitysten maailma syntyy ruumiin ja tuntojen kautta.

Käsitettä lähestytään tarkastelemalla tekijöiden ja teoreettikkojen ajatuksia suhteessa tuntoisuuden käsitteen kautta aukeavaan ymmärrykseen. Sitä testataan tutkimuksen taiteellisessa osuudessa, joka koostuu kolmesta eri teoksesta. Ne esitellään teoksen liitteenä olevassa dvd:ssä.

€0.00 / pcs


Printing
colour illustrations
Published
2014
Page count
195
Format
softcover, adhesive bound / PDF
ISBN
978-952-60-5738-5
Size (width x height)
176 x 250

Product added to cart