Muurimäki, Mia Nykytaiteen politiikka museokontekstissa

100242

Kirja on saatavilla PDF-tiedostona. Latauslinkki alla.

Miten lähestyä kysymystä nykytaiteen poliittisuudesta – ja huomioida museokontekstin tälle poliittisuudelle tuottamat reunaehdot? Tässä väitöstutkimuksessa lähtökohta on, että poliittisuus ei ole taideobjektien pysyvä ominaisuus, vaan niiden kokemisen ulottuvuus. Teos sisältää kuvauksen Nykytaiteen museo Kiasmassa tehdystä kenttätyöstä, jossa pyrittiin mahdollisimman lähelle ihmisten taidekokemusta ääneenajattelumenetelmää hyödyntämällä. Taidekokemusten poliittisuuden tarkasteluun saadaan tukea kolmelta politiikkaa ilmiönä määritelleeltä teoreetikolta: Chantal Mouffelta, Jacques Rancièrelta ja Niklas Luhmannilta. Teoreetikkojen avulla tuotetaan kolme luentaa nykytaidekokemuksen poliittisuudesta. Bruno Latourin ajatusten avulla teorioita koetetaan myös nivoa yhtenäiseksi esitykseksi ilmiön elinkaaresta poliittisen sisällä. Tutkimuksella on teoreettista ja käytännöllistä annettavaa kulttuuripolitiikasta, demokratiakehityksestä ja taideinstituutioiden yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta kiinnostuneille lukijoille.

Mia Muurimäki

€0.00 / pcs


Page count
339
ISBN
978-952-60-5428-5
Published
2013
Size (width x height)
176 x 250
Format
PDF

Product added to cart