Rahola, Ulla Hylkäämisestä huolenpitoon
Suomalaisten autiokirkkojen antikvaariset korjaukset.

100416

Ulla Rahola käsittelee tutkimuksessaan erityisen suomalaisen, autiokirkoiksi nimetyn rakennusryhmän korjauksia niiden syntyajoista nykypäivään. Työssä luodaan autiokirkkojen kautta

katsaus suomalaisen muinaismuistohallinnon syntyyn, suojelulainsäädännön kehittymiseen ja korjaustapojen sekä -materiaalien muuttumiseen yli sadan vuoden

aikana. Tutkimus perustuu laajaan arkistotutkimukseen, restaurointikirjallisuuteen, aikalaiskuvauksiin, haastatteluihin sekä omakohtaisiin korjaussuunnitelmiin ja havaintoihin.

Autiokirkoista valtaosa syntyi 1800-luvun lopulla, jolloin kirkkotiloihin alkoi kohdistua uudenlaisia vaatimuksia. Seurakuntalaisten määrä kasvoi nopeasti,

virsilaulu yleistyi ja kirkot määrättiin lämmitettäviksi. Autioksi ja vaille käyttöä jäivät ne kirkot, jotka eivät taipuneet uusiin vaateisiin. Työssä pohditaan, miten vailla

käyttöarvoa olevat rakennukset ovat säilyneet meidän päiviimme asti ja esitellään muinaismuistohallinnon sekä yksittäisten henkilöiden osuus niiden huolenpitoon.

Tutkijan pitkä käytännön näkökulma aiheeseen tulee esille viidessä korjaustavaltaan erilaisessa, rakennuskonservoinnista rekonstruktioon vaihtelevassa autiokirkon korjauksessa.

 

€38.00 / pcs
pcs

Total: €38.00

€38.00/pcs


Page count
319
ISBN
978-952-60-8514-2
Published
2019
Size (width x height)
210 x 295
Format
softcover, adhesive bound / PDF

Product added to cart