Turunen, Kimmo Televisuaalinen välitila ja lavastajuus
käsiteteoreettinen tarkastelu

100415

Minkälaisia tilakokemuksia kuvaruutujen ja näyttöjen äärellä syntyy? Missä me sijaitsemme, kun kytkeydymme maailmanlaajuiseen mediaverkkoon?

Televisuaalinen välitila ja lavastajuus – käsiteteoreettinen tarkastelu jäsentää suhteita, joita vuorovaikutus median kuvaruutujen ja näyttöjen kanssa tuottaa. Tutkimuksen viitekehyksenä on mediasisältöjä laajempi tilallinen sfääri, joka synnyttää uusia ajatuksia siitä, kenen tai minkä kannalta sähköisten ruutujen muodostamaa kokonaistilaa havainnoidaan.

Kimmo Turunen huomioi tutkimuksessaan useat samanaikaiset horisontit, joissa henkilökohtainen liukenee yleisesti jaettuun ja kyseenalaistaa samalla myös yksioikoisen ihmiskeskeisyyden. Tällöin mediaympäristön dynamiikka voi syntyä sekä subjektiivisina että objektiivisina pidettyjen asioiden tai ilmiöiden aktivoimana, niiden välisissä suhteissa ja kohtaamisissa sähköisten ruutujen äärellä, yksittäisen persoonan ja muun maailman rajoilla ja rajojen liepeillä, jossain välissä – välitilassa. Tutkimus tuottaa ja sanallistaa käsitteitä, joiden avulla välitilallisuuden merkitystä voidaan ymmärtää.

€5.00 / pcs
pcs

Total: €5.00

€5.00/pcs


Page count
202
ISBN
978-952-60-8485-5
Published
2019
Size (width x height)
176 x 250
Format
softcover, adhesive bound / PDF
Printing
colour images

Product added to cart